• הדפסה
  • סימנייה

סיוע עם מכונות קפה

עצות לגבי האופן הטוב ביותר להשתמש במערכת A Modo Mio שלך

LAVAZZA A MODO MIO MINÙ סיוע טכני

לסיוע טכני לגבי דגםMinù אנא פנו אל:

Pauza Coffee Service Ltd
אהוד קינמון 43, בת ים, ת.ד. 3467
www.pauza.co.il


הורד את הקובץ


LAVAZZA A MODO MIO Minù Caffè Latte סיוע טכני

לסיוע טכני לגבי דגםMinù Caffè Latte אנא פנו אל:

Pauza Coffee Service Ltd
אהוד קינמון 43, בת ים, ת.ד. 3467
www.pauza.co.il


הורד את הקובץLAVAZZA A MODO MIO FAVOLA סיוע טכני

לסיוע טכני לגבי דגםFavola אנא פנו אל:

Pauza Coffee Service Ltd
אהוד קינמון 43, בת ים, ת.ד. 3467
www.pauza.co.il


הורד את הקובץ