• הדפסה
  • סימנייה

אנשי קשר בתאגיד

מרכז ההכשרה של לאוואצה
Strada Settimo, 410 TORINO למידע על מרכז ההכשרה, ולביקורים במיפעל הייצור בטורינו. טלפון: 24.08.400 011 39+