x

120 שנה של
רגעים בלתי נשכחים

ההיסטוריה שלנו, כמו כול סיפורי ההיסטוריה, מורכבת מרגשות,
ממכשולים, משינויים חשובים, ומזינוקים לתוך העתיד.

כיום, ברצוננו לעקוב אחר ההיסטוריה שלנו, בעזרת הרגעים החשובים המאיירים את יכולתה של החברה שלנו
להיות יצירתית, לחדש ולגדול, ובה בעת להישאר מחויבת לאחריות חברתית.