x

השיקום
לאחר מלחמת העולם השנייה.

בשנת 1946 איטליה הפכה לרפובליקה.
המלחמה הסתיימה סוף סוף, ואיתה גם האמבארגו
שהוטל על יבוא הקפה.

  • פרס San Luigi 1947 (מאריו, בפה ופריקלה לאוואצה - תצלומים)
  • ביקור של משלחת מברזיל, במיפעל שבשדרות ג'וליו צ'זארה, 1950; בתמונה - מאריו, בפה ופריקלה לאוואצה
  • ביקור של משלחת מברזיל, במיפעל שבשדרות ג'וליו צ'זארה, 1950; בתמונה - מאריו, בפה ופריקלה לאוואצה

פרס San Luigi 1947 (מאריו, בפה ופריקלה לאוואצה - תצלומים)

ביקור של משלחת מברזיל, במיפעל שבשדרות ג'וליו צ'זארה, 1950; בתמונה - מאריו, בפה ופריקלה לאוואצה

ביקור של משלחת מברזיל, במיפעל שבשדרות ג'וליו צ'זארה, 1950; בתמונה - מאריו, בפה ופריקלה לאוואצה

1946

מאריו, בפה ופריקלה לאוואצה ניחנו באינטואיציה טובה: הם החליטו שהחברה צריכה להתמחות במכירת קפה; כבר לא בתפזורת, כי אם ארוז בחפיסות הנושאות את הסמל המסחרי של החברה.
#רעיונות

הלוגו הראשון של לאוואצה הופיע בשנת 1946 - מבית היוצר של 'אארוסטודיו בורגי' במילאנו.

האות האמצעית A הגדולה מהאחרות, עדיין מהווה מזהה שלנו גם כיום.

לוגו, 1946 - הלוגו הראשון של לאוואצה
1946

רעיונות טובים
עמידים
בפני חלוף הזמן.

תערובת לאוואצה 1950 - 1960

בדומה לכך, גם כיום אנו עדיין מזוהים באיטליה באמצעות סידרת הפרסומות Paradiso Lavazza בטלוויזיה. שורשיה בסיסמת הפרסומת הראשונה משנת 1950 Lavazza Paradiso in Tazza - כלומר, "לאוואצה, גן עדן בספל".

1953: מדבקות לאוואצה, שעליהן מופיעים אירועי ספורט חשובים