x

הקפה שאנו קונים כיום
עדיין ארוז בוואקום.

1950 הייתה השנה
בה הקפה נארז כך לראשונה.

  • ארבעה דודנים בשם לאוואצה: אמיליו, לואיג'י, ג'אן מרייה ואלברטו בשנת 1950
  • ביקור של משלחת מברזיל, במיפעל שבשדרות ג'וליו צ'זארה, 1950; בתמונה - בפה ופריקלה לאוואצה
  • המיפגש השנתי של הסוכנים הנוסעים של לאוואצה, 1950
  • המיפעל בטורינו בשדרות נובארה 59, בשנת 1955

ארבעה דודנים בשם לאוואצה: אמיליו, לואיג'י, ג'אן מרייה ואלברטו בשנת 1950

ביקור של משלחת מברזיל, במיפעל שבשדרות ג'וליו צ'זארה, 1950; בתמונה - בפה ופריקלה לאוואצה

המיפגש השנתי של הסוכנים הנוסעים של לאוואצה, 1950

המיפעל בטורינו בשדרות נובארה 59, בשנת 1955

120 שנה: 1950

זו הפעם הראשונה שהשתמשו בקופסת פח ארוזה בלחץ בריק, כדי לשמר את הארומה של הקפה ואת מלוא הבסומת שלו. הדבר אפשר שימור לאורך זמן, ולפיכך גם את ההפצה למרחק רב יותר.
#חדשנות

ציטוט

הושקה התערובת ההיסטורית Miscela Lavazza.

אמיליו לאוואצה

אמיליו לאוואצה, בנו של בפה, הצטרף לחברה בשנת 1955. הוא הביא עמו את הרעיונות החדשניים שלו ואת הראייה הצלולה.

לאוואצה ביריד הסחר במילאנו