x

רעיונות חדשים
כדי לצלוח בשלום את המשבר.

שנות השבעים היוו תקופה קשה עבור
הכלכלה האיטלקית.

  • בפה לאוואצה, 1968
  • תצלומים של ג'וזפה (בפה) לאוואצה - נסיעה לברזיל עם בנו אמיליו בשנת 1970
  • פריקלה לאוואצה במעבדת הטעימות, שנות השישים.
  • פריקלה לאוואצה במחלקת בקרת האיכות, שנות השבעים.
  • אמיליו לאוואצה עם פריקלה, בנסיעה לברזיל - שנות השבעים.

בפה לאוואצה, 1968

תצלומים של ג'וזפה (בפה) לאוואצה - נסיעה לברזיל עם בנו אמיליו בשנת 1970

פריקלה לאוואצה במעבדת הטעימות, שנות השישים.

פריקלה לאוואצה במחלקת בקרת האיכות, שנות השבעים.

אמיליו לאוואצה עם פריקלה, בנסיעה לברזיל - שנות השבעים.

ספר המלאי ומחברת של אמיליו לאוואצה מן השנים 1970 - 1971

גם צריכת הקפה ירדה. דווקא בתקופת משבר יש צורך בחדשנות.
#חדשנות

היה נייר פרגמנט, והייתה הפחית, ולאחר מכן באת אריזת הוואקום, שהביאה את מלוא הארומה של קפה לאוואצה לבתי האיטלקים.

סוג הקפה הראשון שנארז כך למכירה קימעונאית בשנת 1971, היהQualità Rossa, שגם כיום הוא אחד מהתערובות החביבות ביותר על האיטלקים.

חפיסה של Qualità Rossa בשנת 1971
ציטוט

מחקרים וניסויים עם הפנים קדימה.

לוגו משנת 1983 - Il caffè espresso al bar la macchina espresso

וזה עוד לא הכול. בית הספר לקפה הגדול ביותר בעולם, שעדיין קיים כיום, הוקם בתקופה ההיא, בשנת 1979, ונקרא בשם "מרכז לואיג'י לאוואצה ללימוד ולחקר הקפה".

גם כיום, מרכז ההכשרה של לאוואצה ממשיך להעניק הכשרה, מקדם את החדשנות, ומפיץ את תרבות האספרסו ברחבי העולם.

מרכז ההכשרה - חדר ישיבות 1

רישומים לפרסומות שבהן הופיע נינו מנפרדי, השחקן המפורסם