x

האספרסו שלנו
במשרדים ברחבי העולם.

  • אלברטו ואמיליו לאוואצה, 1980
  • פתיחת החברה-בת של לאוואצה בצרפת, 1983
  • אמיליו, אלברטו וג'וזפה לאוואצה, 1991
  • Sky World Cup, 1989
  • החברה-בת החדשה בצרפת, 2015

אלברטו ואמיליו לאוואצה, 1980

פתיחת החברה-בת של לאוואצה בצרפת, 1983

אמיליו, אלברטו וג'וזפה לאוואצה, 1991

Sky World Cup, 1989

החברה-בת החדשה בצרפת, 2015

כיום אנו כבר רגילים לשתות קפה אספרסו לא רק בבתי קפה, כי אם גם במכונות מימכר במשרדים ובמרחבים ציבוריים - למשל בתחנת הרכבת. עם המכונות האוטומאטיות להכנת קפה, האספרסו הגיע גם אלינו הביתה.
#חדשנות

1989

אבל, לא תמיד זה היה כך.

בשנת 1989, נוצר מיגזר מכונות המימכר, עם המערכת של Lavazza Espresso Point - מכונת אספרסו שמשתמשת בקפסולות קפה ארוזות מראש במנות אישיות.

Espresso Point
ציטוט

מכונת הקפה נעשית
קטנה יותר
כך שתתאים למשרד שלך.

פריס ולונדון

אבל זה היה אפילו עוד יותר. ב-1982 הוקמה חברה-בת בצרפת - הראשונה מחוץ לאיטליה, וב-1990 הוקמהLavazza Coffees Ltd. בלונדון, שמטרתה הייתה להפיץ את הקפה האיטלקי בבריטניה.

פרסומת לאוואצה בשנות התשעים