x

האהבות הלוהטות שלנו,
מעבר לקפה.

אמנות וצילום,
עיצוב.

  • לוח השנה The Lavazzers לשנת 2012 - תצלומים מאחורי הקלעים
  • לוח השנה The Lavazzers לשנת 2012 - תצלומים מאחורי הקלעים
  • לוח השנה The Lavazzers לשנת 2012 - תצלומים מאחורי הקלעים
  • לוח השנה The Lavazzers לשנת 2012 - תצלומים מאחורי הקלעים

לוח השנה The Lavazzers לשנת 2012 - תצלומים מאחורי הקלעים

לוח השנה The Lavazzers לשנת 2012 - תצלומים מאחורי הקלעים

לוח השנה The Lavazzers לשנת 2012 - תצלומים מאחורי הקלעים

לוח השנה The Lavazzers לשנת 2012 - תצלומים מאחורי הקלעים

Figurine Lavazza - Serie 38 - Pinocchio - Disegni Originali - 1951

נחזור לרגע על עקבותינו בסיפור שלנו, ונגיע שוב לשנות הארבעים, כאשר בפה לאוואצה פקד את אגודת האמנים או באיטלקית Circolo degli Artisti בטורינו. כאן התוודע לאמנים שמהם ביקש לעצב את האוספים המפורסמים של מדבקות לאוואצה.
#רעיונות

ציטוט

האהבה הזאת עדיין נמצאת
בדי-אן-איי שלנו כיום.

מאחורי הקלעים של סרט הווידיאו

בשנת 1992 נוצר לוח השנה הראשון של לאוואצה, פרי המיפגש בין ג'וזפה לאוואצה לבין הלמוט ניוטון. התצלומים היו בשחור-לבן, האתרים מוקמו בפריס ובמונטקארלו, ושבו וסיפרו בשפה חדשה-חדישה את יחסי הגומלין העמוקים בין לאוואצה לקפה.

מאחורי הקלעים של לוחות השנה של לאוואצה