x

מחויבות שנוצרה
בד בבד עם החברה שלנו.

אנו מכנים בשם עכשווי
מה שמשפחת לאוואצה ניסתה לעשות מאז ומעולם
באופן פרטי:
פרויקטים של אחריות חברתית.

  • הטיוטה לנאומו של לואיג'י לאוואצה עבור הטקס בגן הילדים במוריסנגו בשנות הארבעים
  • Lavazza ¡Tierra!
  • Lavazza ¡Tierra! ברזיל
  • תמונות של ¡Tierra! הונדוראס
  • תמונות של ¡Tierra! הונדוראס

הטיוטה לנאומו של לואיג'י לאוואצה עבור הטקס בגן הילדים במוריסנגו בשנות הארבעים

Lavazza ¡Tierra!

Lavazza ¡Tierra! ברזיל

תמונות של ¡Tierra! הונדוראס

תמונות של ¡Tierra! הונדוראס

הלוגו של הקרן

שנת 2004 הביאה איתה את פתיחת הקרן ע"ש ג'וזפה ופריקלה לאוואצה - אירגון ללא מטרות רווח, שנועד להיטיב את תנאי המיחיה של האנשים במדינות המגדלות קפה.
#אחריות חברתית

הפרויקט החשוב ביותר - שקיים גם כיום - קרוי ¡Tierra!

Lavazza ¡Tierra!
ציטוט

תמיכה
למגדלי הקפה.

פרויקט ¡Tierra!

הודות לפרויקט ¡Tierra! היטבנו, באורח קבע, את תנאי המיחיה של יותר מ-3,000 מגדלי קפה בשמונה מדינות; הצמיחה הכלכלית קיבלה תמריץ, אורח החיים שלהם השתפר, והבאנו טכניקות חקלאיות רווחיות וידידותיות יותר לסביבה.

באותה שנה הושקה גם Lavazza BLUE, המערכת החדשה למשרדים. המערכת החדשה להכנת אספרסו מתאפיינת בחדשנות, הגלומה בקפסולה המוגנת על ידי עצמה - הרשומה כפטנט של לאוואצה.

מערכת Lavazza BLUE

Lavazza ¡Tierra! פרויקט