• הדפסה
  • סימנייה

הקוד האתי

להורדת הקוד האתי של לאוואצה

קבוצת לאוואצה מחויבת מאז ותמיד לכיבוד כול תחיקה, בהתאם להחלתה על יחידות עסקיות שונות, מתוך אמונה מוצקה, שהאופן שמנהלים את העסק חשוב בדיוק באותה מידה כמו הרווחים המופקים ממנו, ושאף אחד אינו צריך לפעול מתוך אשליה שמטרות העסק חשובות יותר מאשר סטנדארטים משפטיים ואתיים.

 

להורדת הקוד האתי של לאוואצה

להורדת קוד ההתנהגות של הספק

על סמך עקרונות אלו, קבוצת לאוואצה מתחייבת לנקוט התנהלות תקינה, ללא פניות.
כל העסקים ומערכות היחסים המסחריות חייבים להתאפיין ביושרה ובנאמנות, ולהיבנות על מסד של משא ומתן הוגן, בשקיפות. הם צריכים להיערך ללא שום ניגוד עניינים בין הערכים התאגידיים לאישיים, ותוך כבוד לערכי היסוד של הקבוצה.