• הדפסה
  • סימנייה

דוח הקיימות לשנת 2016

שיפור מתמיד

בלוואצה תמיד העריכו את חשיבותו של המשאב האנושי. אנשינו הם המפתח לשרשרת הייצור כולה, והכוח המניע העיקרי שמאחורי ההישגים, שהמותג שלנו התגאה תמיד בהשגתם.

להורדת דוח הקיימות בתצורת פי-די-אף

 מיצרני הקפה שהקרן שלנו תומכת בהם באורח פעיל, כתף אל כתף; אל העובדים שלנו שמתקבלים בברכה במשרדים הראשיים החדשים שלנו, באמצעות גישה משולבת, בת-קיימא ומשתפת, ואשר מקבלים את כל תכניות הרווחה שלנו; לצרכנים, שאנו מחויבים כלפיהם, לספק להם מוצרים באיכות ראשונה במעלה - דבר שהיה מטרתה העיקרית של החברה מיום הקמתה. כל השחקנים הללו צריכים להיות מודעים לתפקידם במערך של לוואצה, כדי שיוכלו להיות שותפים לערכים של התאגיד, ולשאוף להשגתם. קיימות היא, בעצם, אחריות משותפת.

לוואצה מחויבים לפעול לקראת קיימות, על ידי קידום העקרונות הכרוכים בכך, ויישומם באופן יומיומי בעזרת מעורבותם של כל בעלי המניות בקבוצה. דפוס חשיבה זה, שבגינו אנו משקיעים במשאב האנושי, הוא הגורם לכך שהכלכלה המחזורית חשובה לנו. אנו משקיעים את המשאבים שלנו באופן מקומי, כדי ליצור ערך מוסף בטריטוריה שבה צמחה והתפשטה החברה שלנו. שנת 2016 הייתה שנה שבה נטלנו על עצמנו השקעות בערך ניכר במפעלי הייצור של הקבוצה באיטליה, וכן בכל החברות שרכשנו בחו"ל, עם "קארט נואר" בראש הרשימה.

הייתה זו שנה של מיפנה, שנה שהציגה בפנינו תמונה ברורה של משפחה - משפחת בעלי המניות של לוואצה - הגדלה והולכת מדי יום ביומו.

השורשים המקומיים שלנו מתבטאים, למעשה, בעקביות הקיימת ביוזמות שלנו, ואנו מכירים בהשתייכותנו למרחב מסוים, ובערך החיוני של עובדה זו לקיומנו. אפילו הולדתו של "נובולה", המטה החדש של החברה, ופיתוח מתחם שלם של לוואצה ב"אורורה", שכונה במרכז טורינו, מכוונים כמובן לעניין זה. לא התרחקנו "אל מעבר לאופק" ולא נטשנו את זהותנו, כי אם בחרנו להישאר בלב עירנו, לשוב ולגלות את ערכו של רובע עירוני ולהגביר את הפוטנציאל שלו. אך לא הסתפקנו בכך, ובחרנו לפתח חלל בר-קיימא עבור כל עובדינו. אינני מתכוון רק לסביבת העבודה, התואמת לתקנים הקפדניים ביותר של קיימות, ואשר זכתה באישורים היוקרתיים ביותר של LEED עבור מבנה תעשייתי.

אני מתכוון בעיקר לשירותים שתוכננו עבור אנשינו, לקידום של ניידות בת-קיימא, ולאופן שבו המשרדים הראשיים שלנו יהיו פתוחים לעבר הטריטוריה והעיר. הפתיחות הזאת תביא לפעילויות למען הקהילה, שתלכנה ותיעשנה יעילות וממוקדות יותר; נשקיע בטריטוריה שלנו ונתמוך במרקם החברתי והכלכלי שלוואצה מהווה חלק ממנו. גמישות, התלהבות והתמדה. אלו התכונות שהיו תמיד נר לרגלינו, שאפשרו לנו להתמודד עם אתגרים חדשים, ולשאוף למטרות חדשות, ולהגביה בהתמדה את הרף של האופק שלנו. לוואצה, חברה שהופכת יותר ויותר בינלאומית, רוצה להמשיך להיאבק למען פיתוח בר-קיימא בהיבט העסקי; זאת, על ידי התמקדות ברווחת ההון האנושי של הקבוצה, ותמיכה פעילה וגוברת בעשייה במסגרת הקרן, הפועלת במדינות המייצרות קפה - עולם שעלינו לאשרר את החובה המוסרית כלפיו, ואשר אנו מכירים בהיותו השורש החקלאי שלנו.

לפיכך, השנה שאנו בוחנים ומתארים בדוח הקיימות 2016 הנוכחי, היא שנה של תיקוף, חזון ויחסים קרובים עם כל אירוע המחובר לחדשנות, לתרבות, לספורט, לאוכל ולקיימות; ויותר מכול - עם Terra Madre ועם  Slow Food שאיתם חגגנו 20 שנות שיתוף פעולה.אלברטו לוואצה

יו"ר חברת Luigi Lavazza S.p.A.

הקיימות היא נתיב של התפתחות מתמדת. היא קוראת לנו להיות מודעים למגבלותינו, לחוזקות שלנו ולסדרי העדיפויות שלנו לגבי הפעילות. זוהי הסיבה שהקשבה לבעלי המניות שלנו ודיון איתם הם בעלי חשיבות לגבי כינון מסלול שיוצר ערך משותף בעזרת שרשרת הייצור שלנו. פיתוח בר-קיימא נוגע לעתידנו המשותף. זוהי הסיבה לכך, שהגינו והצהרנו באופן רשמי על 17 מטרות של פיתוח בר-קיימא , בהקשר שהוא בהכרח גלובאלי ובינלאומי, למשל האו"ם.

על המטרות הללו להיות מוכרות כחיוניות מצד כל האופרייטורים הכלכליים: רק כך נוכל להשיג תוצאות מוחשיות ומתמשכות. לנו, בלוואצה, העקרונות הללו אינם עומדים למשא ומתן. לא רק משום שהמוצר שלנו הוא פרי עיבוד מחומר גלם ממקור צמחי, ולפיכך מאוים על ידי התופעה של השתנות האקלים, כי אם גם משום שהאחריות, שהמטרות הללו כוללות בחובן, היא גלובאלית, ומאפילה על אינטרס עסקי ספציפי של כל קבוצה שהיא. חברות מהוות שחקנים ראשיים בכל הנוגע להתגברות על אתגרים ולהשגת המטרות הגלובאליות. כך למשל, המחויבות להפחתת הפליטה של גזי חממה ולהקטנת צריכת האנרגיה תסוכל, אם אלו - שעבורם שימוש באנרגיה לצורך יצירת ערך הוא כורח כלכלי - לא יתייחסו אליה כאל אחת מאבני היסוד של הארגון. ממש כשם שאיננו יכולים להירתע מפני מחויבות כלפי שותפויות מוכוונות-קיימות, או גידול כלכלי מכליל והוגן.

מחויבות הכרוכה בהיותנו מובילים בשוק, תואמת למה שהלקוחות שלנו דורשים מאיתנו: שנציע להם מוצר ברמה גבוהה, המתקבל בעזרת תהליכים מעוגנים, מוגנים, מהימנים, שניתן לחזור עליהם, ואשר מכבדים את האדם והסביבה.

כל חברה יכולה וצריכה להתחייב באורח פעיל לפיתוח בר-קיימא.  המאבק נגד שינוי האקלים, המחויבות לצריכה ולייצור אחראיים, או לחדשנות בת-קיימא, מחוללים מעגל קסמים מועיל. לא זו בלבד שהם מועילים לסביבה ולחברה האנושית, אלא שהם גם מחוללים יעילות בתהליכי הייצור, בהקטנת כמות הפסולת ותהליכים שאינם כלכליים, ואפילו שולי הרווח של החברה יוצאים נשכרים מכך. הגידול הבינלאומי של לוואצה תלוי בהכרח, לפיכך, בעקרונות הקיימות.

חברת לוואצה צריכה, לכן, לשאוב השראה מעקרונות מעין אלו, לערב את עובדיה ולהניע אותם לעשייה, ולעודד את תחושת ההשתייכות לקבוצה שהיא סולידית מבחינה פינאנסית, שהעתיד המסתמן עבורה הוא פיתוח כלכלי בר-קיימא והזדמנויות לצמיחה.

המחויבות, המוטלת עלינו בתור חברה גלובאלית מובילה, אינה מוגבלת לכך שנהפוך את התהליכים ואת צריכת האנרגיה שלנו. היא דורשת מאיתנו להיות הספונסרים של כל החוליות במעגל העסקי שלנו, לעבוד עם החקלאים כדי לשפר את טכניקות הגידול ולעשות אותן לבנות-קיימא עוד יותר למען העתיד, ולעבוד בצוותא עם כל השותפים שלנו, כדי להטביע את הרשמים החיוביים העזים ביותר שאנו מסוגלים ליצור, למען הסביבה והחברה.אנטוניו באראוואלה

המנהל הכללי של חברת Luigi Lavazza S.p.A