קובצי Cookie (עוגיה)בהתאם לדרישות שנקבעו על ידי ההסדרים 229/2014 של Garante per la Protezione dei Dati Personali (רשות ההגנה על נתונים האיטלקית), בהתאם לסעיף 13 של קוד הגנת הנתונים האיטלקי, LUIGI LAVAZZA SpA, עם המשרד רשום בכתובת via Bologna 32, 10152 טורינו, איטליה, מגלה כי אתר האינטרנט שבו אתם גולשים עושה שימוש ב"קובצי Cookie". 
קובצי Cookie הם מחרוזות קצרות של טקסט שמורדות באופן אוטומטי אל המחשב או אל התקן אחר של המשתמש בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר; כלומר, ניתן לעקוב אחר אפשרויות המשתמש בכל ביקור עוקב, כך שניתן יהיה להציע חווית גלישה יעילה וממוקדת. בהתאם לפונקציה ולמטרת השימוש, ניתן לסווג קובצי Cookie כקובצי Cookie טכניים, קובצי Cookie ליצירת פרופיל וקובצי Cookie של צדדים שלישיים. 
בעת הגלישה באתר זה, המשתמש עשוי לקבל קובצי Cookie שנשלחים ישירות מהאתר ומנוהלים על ידי LUIGI LAVAZZA SpA וכן קובצי Cookie שנשלחו מאתרים אחרים או משרתי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים (קובצי Cookie של צד שלישי).

 

קובצי Cookie שמנוהלים על יד LUIGI LAVAZZA SpAכל קובצי ה-Cookie המתוארים בסעיף זה נשלחים ישירות מאתר זה וגם מנוהלים ישירות על ידי 
LUIGI LAVAZZA SpA, בתפקידה כבקר נתונים, מתוקף היותה ממלא מקום הנציג המשפטי . 
נעשה בהם שימוש בשילוב עם תקשורת אלקטרונית להשגת המטרות המצוינות ביחס לכל אחד מהם. 
קובצי Cookie עשויים להיות חשופים לצד שלישי. 
קובצי Cookie טכניים נמצאים בשימוש ללא צורך בהסכמת המשתמש, אך ניתן להשבית אותם. הסכמת משתמש, הניתנת על פי שיקול דעתו, דרושה עבור קובצי cookie ליצירת פרופיל. 
בכל עת, המשתמש רשאי - בהתאם לסעיף 7 של צו חקיקה 196/2003 בעקבות בקשה שנשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני info@lavazza.it, לקבל אישור כי עיבוד הנתונים המדובר קיים והסבר על מטרות העיבוד, ציון מקור הנתונים, לוגיקת העיבוד המיושמות, את כל המידע המפורט לעיל, וכן: 

- עדכונים, תיקונים או, כל אימת שהוא מעוניין בכך, תוספות לנתונים; 

- מחיקת נתונים, האנונימיזציה שלהם או חסימת נתונים שעובדו באופן המנוגד לחוק. 

על ידי שליחת בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה לעיל, משתמשים יכולים גם להתנגד בכל עת להמשך עיבודו של המידע שלהם למטרות יצירת פרופיל.

 

קובצי Cookie טכניים וסטטיסטיים מצרפייםאלה הם קבצי Cookie חיוניים כדי שהאתר יפעל כראוי ולהגדלת הפונקציות והביצועים שלו. סוג זה של קובץ cookie משמש גם לאחסון החלטת משתמש על שימוש בקובצי Cookie באתר. 
קובצי Cookie טכניים אינם משמשים לכל מטרה אחרת והם מנוהלים ישירות על ידי Lavazza. 
קובצי Cookie ביצועיים או לניתוח נתונים שייכים גם הם לקטגוריה זו. אלה הם קובצי Cookie שאוספים מידע באופן מצרפי ואנונימי בנוגע למספר המשתמשים ולשימוש שהם עושים באתר (לדוגמה, מידע בנוגע לאילו דפים או חלקי דפים נצפים ביותר ואלו דפים שולחים אליכם הודעות שגיאה).
קטגוריה זו כוללת גם קובצי Cookie פונקציונליים שמאפשרים למשתמש לגלוש בהתאם לסדרה של קריטריונים נבחרים (לדוגמה שפה, תווי טקסט, סוג דפדפן) כדי לשפר את השירות המסופק. 

כל קובצי ה-Cookie הללו מופעלים באופן אוטומטי. עם זאת, אם ברצונכם להשבית אותם, עיינו בסעיף "כיצד לנהל קובצי cookie". 

 

קובצי Cookie ליצירת פרופילLavazza משתמשת בקובצי Cookie ליצירת פרופיל, היא מאחסנת את בחירות המשתמשים באתר בעת הגלישה, כדי לספק שירותים ממוקדים או תוכן פרסומי, להציג תוכן ולהציע יוזמות מסחריות המבוססות על הרלוונטיות למשתמשים ולתחומיהעניין שלהם. 
השימוש בקבצי Cookie ליצירת פרופיל מחייב לקבל הסכמה מודעת מראש של המשתמש על פי סעיף 23 של צו החקיקה 196/2003. בהתאם להוראות רשות הגנת המידע האיטלקית (מספר 229/2014), הסכמה מתקבלת באמצעות כרזה הגלויה למשתמשים כאשר אלה מבקרים לראשונה באחד מאתרי האינטרנט של Lavazza. הסכמה כזו ניתנת לביטול בכל עת ומשביתה את קובצי ה-Cookie כפי שמתואר בסעיף הבא "כיצד לנהל קובצי Cookie." 

קובצי Cookie ליצירת פרופיל מנוהלים ישירות על ידי Lavazza.

 

קובצי Cookie של צד שלישיLavazza עשויה להשתמש בקובצי Cookie מאתרים חיצוניים (שמכונים קובצי Cookie של צד שלישי) כדי לספק שירותים או תוכן פרסומי ממוקד; קובצי Cookie אלה אינם מנוהלים ישירות על ידי Lavazza, כי אם מותקנים דרך אתר Lavazza על ידי חברות צד שלישי שעוסקות ביצירת פרופילים מקוונים. 
השימוש בקובצי Cookie אלה דורש שתתקבל הסכמה מודעת מראש של המשתמש לקבלת מידע בהתאם לנוהלים שתוארו בסעיף הקודם. 
כדי לקבל את המידע הדרוש ולהחליט אם לאשר את ההתקנה והשימוש שלהם, לחצו על הקישורים הבאים: 

רשימה של שירותי צד שלישי 
Google 
Criteo 
Facebook 
Twitter
אם ברצונכם לבטל את ההסכמה שניתנה בעבר, עיינו בסעיף "איך לנהל קובצי Cookie. "

 

איך לנהל קובצי Cookieהנוהלים לניהול קובצי Cookie משתנים בהתאם לדפדפן שבו נעשה השימוש;  משתמשים יכולים לנהל העדפות קובצי Cookie באופן ישיר באמצעות הדפדפן שלהם ולמנוע - למשל - את התקנתם על ידי צדדים שלישיים. קובצי Cookie שהותקנו בעבר, כולל קובצי Cookie שבהם ניתן לאחסן את הסכמת התקנת קבצי Cookie על ידי אתר זה, עשויים להיות מוסרים גם באמצעות העדפות הדפדפן. חשוב לציין שפעולתו הנכונה של אתר זה אינה מובטחת אם כל קובצי ה-Cookie מושבתים. 

אם משתמשים אינם יודעים מה סוג הדפדפן ואת גרסתו, הם יכולים ללחוץ על "עזרה" בחלון הדפדפן שבראש הדף ולקבל גישה לכל המידע הדרוש. 

אם, מצד שני, הדפדפן ידוע, משתמשים יכולים ללחוץ על הדפדפן שבשימוש כדי לגשת לדף ניהול קובצי ה-Cookie.

המשתמש יכול למצוא מידע על ניהול קובצי Cookie בדפדפן שלו בכתובות הבאות: Google Chrome , ‏Mozilla Firefox , ‏Apple Safari  ,וכן Microsoft Windows Explorer . 
במקרה של שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים, המשתמשים רשאים לממש גם את זכותם להתנגד למעקב על-ידי התייחסות למדיניות הפרטיות של הצד השלישי, באמצעות הקישור לחסימת קובצי cookie אם סופקו במפורש או על ידי פנייה ישירה אל הצד השלישי.

מדיניות קובצי Cookie זו ניתנת לשינוי לאורך זמן, לדוגמה, אם תקנות חדשות נכנסות לתוקף עבור המגזר, שירותים מתעדכנים או שירותים חדשים מסופקים או בשל חידושים טכנולוגיים נוספים. בהתאם לכך, המשתמש מוזמן לשוב ולעיין בטקסט זה במרווחי זמן קבועים.