Aurora משתנה
Nuvola הוא השם שנבחר לפרויקט הפיתוח שבו Lavazza תומכת, בשיתוף עם עיריית טורינו, באזור שבו שכנה בעבר תחנת Enel Central ברובע Aurora, שתמיד היה מרכז של פעילות תעשייתית, מלאכה ומגורים.
מרכז הנהלת חברת Lavazza
אתר אחד עבור משרדי החברה: עם בנייתו של מרכז הנהלת החברה החדש, Lavazza העבירה 600 אנשים, שישבו במקור בארבעה מיקומים שונים ברחבי העיר, אל קורת גג אחת.
למדו עוד
המבנים ההיסטוריים
Nuvola מעצימה את המורשת התעשייתית של העיר טורינו. האתר הנוכחי של מרכז הנהלת חברת Lavazza היה בעבר מקום משכנן של חברות איטלקיות מוכרות, לרבות Società Elettrica Alta Italia,‏ Sip ו-Enel. Lavazza פעלה בשיתוף עם העירייה כדי לשפץ ולשנות את ייעודם של המבנים שהכילו מרכיבים בעלי ערך אדריכלי-היסטורי.
IAAD - מוסד לאמנות יישומית ולעיצוב
שינוי הייעוד נעשה הן במישור החומרי והן במישור התרבותי: המטה החדש של ה-IAAD כולל שטח של 2,600 מטרים מרובעים לפעילויות חינוך, תערוכות וכנסים.
למדו עוד
La Centrale - מתחם האירועים של Lavazza
אירועים, הופעות, תערוכות זמניות: תחנת הכוח לשעבר של Enel הפכה לסביבה גמישה שיכולה להכיל עד 1,000 אנשים.
למדו עוד
הכיכר עם הגינה
נווה מדבר ירוק בלב של Nuvola: מזרקות, עצים, ספסלים, שטחים ירוקים גדולים וחיבור חדש להולכי רגל בין רחוב Via Ancona לרחוב Via Bologna.
למדו עוד
האתר הארכיאולוגי
אתר היסטורי: 1,600 מטרים מרובעים לשימור והדגשת שרידיה של בזיליקה נוצרית מוקדמת ובית קברות שהתגלו במהלך החפירות לבניית בניין המשרדים.
למדו עוד