קיימות
גישתה של Lavazza בפרויקט החידוש העירוני ברובע Aurora משקפת קריטריונים של קיימות סביבתית, במטרה להפחית ולמנוע זיהום וניצול של מקורות אנרגיה בלתי מתחדשת, החלטה שטומנת בחובה יתרונות עבור האזור ועבור העולם. החברה החליטה גם להציג את מועמדות המבנה החדש, שבו יושב מרכז הנהלת החברה, להסמכה בדרגת זהב של LEED®‏, הפרס העולמי המפורסם ביותר עבור ביצועים סביבתיים וביצועים בתחום ניצול האנרגיה, שהוענק באיטליה למספר קטן של מבנים בלבד.
LEED®: מה זה?

מועמדותו של המטה החדש להסמכה בדרגת הזהב של LEED® הוגשה. משמעות ראשי התיבות היא Leadership in Energy and Environmental Design (מנהיגות באנרגיה ובעיצוב סביבתי), והם מייצגים את ההסמכה המוכרת ביותר בעולם לביצועים של מבנים בתחום ניצול האנרגיה ובתחום הסביבתי. מדובר במערכת מדידה וולונטרית, שנועדה להעריך מבנים מסחריים‚ מבני שירותים ומבני מגורים חדשים וקיימים. מרכז הנהלת החברה החדש עומד בדרישותיו של פרוטוקול LEED®, החל מבחירת האתר דרך העיצוב, הביצוע (שבמהלכו מוחזרו כ-80% מפסולת הבניין) וניטור לאחר תהליך האכלוס. המבנה תוכנן לספק נוחות מרבית לאנשים ב-Lavazza, לחסוך באנרגיה ולהפחית את השימוש במי שתייה. הקריטריונים להערכה נחלקים לתנאים מוקדמים ולנקודות זכות. תנאים מוקדמים הם דרישות הסף שבהן יש לעמוד כדי להשיג כל דרגה של הסמכה לתקן LEED®. נקודות זכות מאפשרות להשיג ציון שמבוסס על המרכיבים שקובעים את דרגת ההסמכה: בסיסית, כסף, זהב ופלטינה.

מרכז הנהלת החברה החדש של Lavazza מבקש לעמוד בדרגת הזהב של תקן LEED® איטליה 2009 עבור מבנים חדשים ומשופצים.

קיימות האתר + קיימות האתר

הקטגוריה שווה רבע מסך כל הנקודות שניתן להקצות, ומתייחסת להיבטים הסביבתיים של האתר שבו המבנה מוקם. נקודות זכות ניתנות עבור הבחירה לבנות בתוך אזורים עירוניים או באזורים עם גישה מצוינת בתחבורה ציבורית, לחדש אתרים, לעודד משתמשים עתידיים להשתמש באמצעי תחבורה אקולוגיים, לאסוף ולמחזר מי גשם, לצמצם את אפקט אי החימום (חימום יתר של אזורים עירוניים) וזיהום האור.

ניהול מים + ניהול מים

הקטגוריה ניהול מים  (תנאי מוקדם 1, 3 נקודות זכות, 10 נקודות לכל היותר) מתייחסת לנושאים סביבתיים שקשורים לשימוש, לניהול ולסילוק של מים במבנים, לקידום צמצום הצריכה שלמים והמיחזור של מי גשמים.

אנרגיה ואטמוספירה + אנרגיה ואטמוספירה

קטגוריה זו שווה שליש מהנקודות שניתן להקצות ומקדמת את השיפור של ביצוע האנרגיה של מבנים ואת השימוש ב אנרגיה ממקורות מתחדשים או חלופיים.

חומרים ומשאבים + חומרים ומשאבים

קטגוריה זו (תנאי מוקדם 1, 8 נקודות זכות, 14 נקודות לכל היותר) מתייחסת לעניינים סביבתיים שקשורים לבחירה בחומרים, ל סילוק פסולת ול צמצום ההשפעה הסביבתית של תנועת כלי רכב..

איכות הסביבה הפנימית + איכות הסביבה הפנימית


קטגוריה זו (2 תנאים מוקדמים, 15 נקודות זכות, 15 נקודות לכל היותר) מתייחסת לנושאים סביבתיים שקשורים ל בריאותם, לבטיחותם ולנוחותם של דיירי הבניין, ליעילות של מערכת חילוף האוויר ולבקרה על זיהום האוויר.

תהליך ההסמכה

רישום הפרויקט הוא השלב הרשמי שמשיק את תהליך ההסמכה לתקן LEED®. פרויקט שהוצג כמועמד להסמכה חייב להוכיח שהוא יכול לעמוד בדרישות הסף של התוכנית, ורק לאחר מכן ניתן למעשה לרשום את הפרויקט. לכן, על מתכנני הפרויקט להכין את המסמכים והחישובים הדרושים כדי להוכיח עמידה בתנאים המוקדמים ובקריטריונים לנקודות זכות. הסמכה לתקן LEED® מושגת בעת השלמת הבנייה על ידי הדגמה שהמבנה שהוקם עומד בדרישות התוכנית ברמת ההסמכה שאליה הוגשה מועמדותו.

מרכז הנהלת החברה החדש של Lavazza הוצג כמועמד להסמכה בדרגת זהב של LEED® בספטמבר 2011, ובתאריך זה הוא היה המבנה הראשון באזור פיידמונטה שמועמדותו הוגשה.

מכיוון שתהליך ההסמכה הוא תהליך מורכב שמחייב ניטור מתמיד של הפעילות, ישנם שלושה גופים ייעודיים שאחראים על מרכז הנהלת חברת Lavazza:

  • רשות מזמינה (רשות מפקחת): גוף שאחראי לפיקוח על העיצוב, ההתקנה והבדיקה של כל מערכות המפעל שמשפיעות על צריכת האנרגיה בבניין;
  • LEED® AP (איש מקצוע מוסמך): אדם שהוסמך לקחת חלק בתהליך הסמכה שאחראי על ניהול צוות התכנון והבנייה להשגת נקודות זכות ולביצוע בדיקות תקופתיות של אתר הבנייה;
  • מנהל LEED® במסגרת החברה המנהלת
קיימות בראש

מרכז הנהלת החברה החדש עוצב בהתאם לקריטריוני הקיימות הקפדניים ביותר. 
גישה שבה Lavazza נוקטת ביחס לכל התהליכים והיוזמות שלה.

למדו עוד