העסק של הקמת עסק
איך לשפר את יעילות העבודה של יצרני הקפה בצפון טנזניה.
האתגר

הפוריות של המערכות החקלאיות בטנזניה נמוכה מדי מכדי לאפשר רמות נאותות של הכנסה ובטיחות מזון, כמו גם אפשרויות להשקעה בחברות.

מגדלים קטנים מתמודדים עם אתגרים כגון קרקע שאינה פורייה דיה, שינויי אקלים, גישה למידע עדכני ושירותי תמיכה בחקלאות.

קיים גם מחסור בארגונים מקצועיים מנוהלים היטב של מגדלים, ולחקלאים אין את המיומנויות והידע היזמיים והחקלאיים הדרושים כדי לעבור מחקלאות לצורכי קיום בלבד לרמות תחרותיות ויזמיות יותר.

המטרות
שיפור רמת החיים של 10,000 יצרני קפה קטנים

שיפור רמת התחרותיות של המגדלים גם באמצעות הקמת ארגונים כפריים

שיפור רמת היצרנות ואיכות הקפה באמצעות שימוש בר-קיימא במשאבים טבעיים ומשפחתיים

המענה

קרן Lavazza, בשיתוף עם קרן Foundation Hanns R. Neumann Stiftung‏ (HRNS), מתמקדת בשיפור מיומנותם של המגדלים והמבנה הארגוני שבו הם פועלים, כדי להציע להם את הכלים המתאימים שיאפשרו להם להפוך לתחרותיים יותר בשוק.

הפעולות שמבוצעות במסגרת הפרויקט מתייחסות לכל שרשרת הערך: מהייצור לשיווק, לרבות נושאים קריטיים כגון בטיחות מזון, גיוון הייצור, הסתגלות לשינויי אקלים, נושאים שקשורים להעצמת תפקיד הנשים וליצירת הזדמנויות לצעירים.