חדשנות נגד שינויי אקלים
חשיבות ההכשרה בשטח עבור יצרנים קטנים בווייטנאם.
בשיתוף עם Olam ו-ISLA (היוזמה לשטחים ברי קיימא).
וייטנאם
מחוז דאק לאק
האתגר

ייצור הקפה מתמודד עם אתגרים רבים. שינויי אקלים הם אחד הגדולים שבהם, עם השפעתם השלילית על איכות המוצר ועל זמינותו. בווייטנאם, שינויי אקלים פתאומיים - גשמים רבים מחוץ לעונה ותקופות של בצורת ממושכת - הם בעיה רצינית שמשפיעה על הייצור ועל עבודתם של 1,245 יצרנים מקומיים קטנים.

המטרות
שיפור יעילותן של מערכות השקיה.

הפחתת פליטות גזים שקשורות בתהליך הייצור.

יצירת פתרונות לניהול שינויי אקלים.

המענה

קרן Lavazza מעניקה סיוע טכני והכשרה ליצרנים קטנים בווייטנאם בשיטת "בית הספר למגדלים בשטח". במסגרת התוכנית, מאפייני הקרקע נבדקים כדי לזהות את חומרי הדישון הטובים ביותר לשימוש; מערכות השקיה מתוחכמות מפותחות ועצים נותני צל נשתלים, כדי להגן על הקפה מפני חשיפה מוגזמת לשמש או מפני גשם פתאומי.